About Us

About Us

Norsk versjon følger under teksten 🙂

Welcome to our “Lille Kos” space on the web. “Lille” means “small” in Norwegian, while “kos” means “cuddles”, but when they are put together, they go beyond the simple meaning of the words, which is to say “small cuddles”, and create a concept. That concept is best understood in the warm embrace of a family coming together around the dinner table, to eat, laugh and share stories of the day. It is the warmth of the little things and that is what our family is all about: we love every moment we get to spend with our 4-year-old son, and our 1-year-old daughter. Getting to raise our children in Norway is a blessing and sometimes it can also be a challenge. It is these experiences that we want to share with you, and learn from you what your experiences have been while we grow together. So join our family, won’t you?

Lille Family

Lille Mommy’s name is Linda and she is a researcher in engineering, who works hard to “save” the world, and even harder to take care of her two “lille” children. Besides blogging, her hobbies include knitting, crocheting, dancing, cooking, and of course, giving lots of hugs and kisses to her little ones.

Lille Pat’s name is Patrick. He is a gentle, kind, loving and funny boy. To put it in one word, he is AMAZING. He likes firetrucks, dinosaurs, and police cars. He is a huge fan of Lightning McQueen and Paw Patrol. As per today, his favorite puppy is Marshal (he gets a different favorite each month). He likes to sing, dance and play with his little sister.

Lille Anny’s name is Annika. She is a tiny, but very active and loud baby. She loves her big brother, and daddy is her favorite toy. She likes to give hugs and kisses to her family, and smiles to everyone else.

Lille Daddy’s name is Gabriel, and he is the blogging master, although he blogs in English, you can find him at https://kitchenexpert.org , but we will have him share his “daddy wisdom” from time to time here as well. In his spare time, he likes to …. That was a joke, there is no such thing as “spare time” for him. His hobbies include skiing, watching movies, cooking, and reading.

Vera is the “lille” auntie, and she is the mastermind behind the drawings on the website. Make sure to check out her website where she features her online art. She has been great, helping us create the visual concepts that best illustrate our ideas.

Moms and Dads Team

We have with us a team of great moms and dads who are sharing with us from their experiences as well. They write mostly in Norwegian because that is the language they are most comfortable with, just as we are more comfortable to express ourselves in English. However, just as is with Norwegians and Swedes, we can each talk our own language and still understand each other perfectly. Just check out our biweekly podcast, aptly named Lille Kos, and you will see just how fun our conversations can be. The only person in our family, who is fluent in both English and Norwegian, is not able to write … yet, as he is only 4 years old.

Guest Blogging

We would love to hear from you, so if you would like to share your experience with us, please write us an email at admin@lillekos.no

NORSK 

Om oss

Velkommen til vårt “Lille Kos”- sted på nettet. “Lille” betyr liten på norsk, mens “kos” betyr klemmer, men satt sammen får de en større mening enn små klemmer og blir til et konsept. Konseptet forstås best som den varme følelsen av en familie som kommer sammen rundt middagsbordet, for å spise, le og dele historier fra dagen som har vært. Det er varmen i de små tingene, og det er det familien vår handler om: vi elsker hvert sekund vi tilbringer med vår fire år gamle sønn og vår et år gamle datter. Å få oppdra barna våre i Norge er en velsignelse, men det kan også være utfordrende. Det er disse opplevelsene vi ønsker å dele med dere. Vi ønsker også å lære av deres erfaringer mens vi vokser sammen. Vil du bli med i familien vår?

Lille familie

Lille mamma sitt navn er Linda og hun er en forsker innen ingeniørfag. Hun jobber hardt for å “redde” verden, og enda hardere for å ta vare på sine to små barn. Ved siden av blogging er hobbyene hennes strikking, brodering, dans, matlaging, og selvsagt å gi mange klemmer og kyss til de små.

Lille Pat sitt navn er Patrick. Han er en forsiktig, snill, elskelig og morsom gutt. Sammenfattet i et ord er han FANTASTISK. Han liker brannbiler, dinosaurer og politibiler. Han er en stor fan av Lynet McQueen og Paw Patrol. Per i dag er favorittvalpen hans Marshall (han får en ny favoritt hver måned). Han liker å synge, danse og å leke med lillesøsteren sin.

Lille Anny sitt navn er Annika. Hun er en tynn, men veldig aktiv og høylytt baby. Hun elsker storebroren sin og pappa er favorittleketøyet. Hun liker å gi klemmer og kyss til familien, og smiler til alle.

Lille pappa sitt navn er Gabriel, og han er bloggemesteren, selv om han blogger på Engelsk. Du finner ham på https://kitchenexpert.org, men vi får ham til å dele av sin pappavisdom her også en gang i blant. På fritiden liker han å …. Det var en spøk, det finnes ikke noe fritid for ham. Hobbyene hans inkluderer å gå på ski, se filmer, lage mat og lese.

Vera er den «lille» tanten og hun er mesterhjernen bak tegningene på nettsiden. Sjekk ut nettsiden hennes der hun deler sin nett-kunst. Hun har vært fantastisk i hjelpen med å utvikle de visuelle konseptene som best illustrerer våre idéer.

Mamma- og pappateam

Vi har med oss et team av flinke mødre og fedre som også deler av sine erfaringer. De skriver hovedsakelig på norsk fordi det er språket de er mest komfortable med. Akkurat som vi er mest komfortable med å uttrykke oss på engelsk. Likevel, akkurat som med nordmenn og svensker, kan vi snakke hver våre språk og fremdeles forstå hverandre. Sjekk ut podcasten vår som kommer ut annenhver uke, så ser du hvor morsomme samtalene våre kan være. Podcasten har passende nok fått tittelen Lille Kos. Den eneste personen i vår familie som behersker både engelsk og norsk flytende kan dessverre ikke skrive … enda, ettersom han bare er fire år.

Gjesteblogging

Vi hører gjerne fra deg, så hvis du ønsker å dele dine erfaringer med oss må du gjerne sende en e-post til admin@lillekos.no